MITÄ TUKIVIITTOMAT OVAT?

Tukiviittomat ovat viittomakielestä irroitettuja yksittäisiä sanoja. Tukiviittomat eivät ole sama asia kuin viittomakieli, sillä viittomakieli on ihan oma kielensä. Tukiviittomia käytetään puheen rinnalla. Puhuttaessa viitotaan jokin tietty avainsana eli viestin keskeinen asia.

Tukiviittomat mahdollistavat kommunikaation vanhemmille ja lapsille, jotka eivät vielä puhu. Tukiviittomat eivät korvaa puhetta, sillä niitä käytetään puheen ohessa. Tukiviittomien käyttö voi kehittää ja edistää puhutun kielen kehitystä.

 

MILLOIN TUKIVIITTOMIEN KÄYTTÖ KANNATTAA ALOITTAA?

Viittomisen voi aloittaa jo alle puolivuotiaalle lapselle, kun hän ottaa selkeästi katsekontaktia sinuun. Tärkeää on muistaa, että viittominen tapahtuu puheen kanssa yhtäaikaa ja siksi katsekontakti on olennaista.


Kuitenkin viittomien oppiminen tapahtuu aina lapsesi omaan tahtiin. Lapsesi ymmärtää ja tunnistaa viittomia jo paljon ennen kuin hän viittoo takaisin. Yleensä noin 8-9 kuukauden iässä lapsi alkaa osoittaa halua kommunikoida olemalla sosiaalisempi, jokeltelemalla ja käyttämällä äänteitä tai ilmeitä saadakseen huomiosi. Tällöin voi tukiviittomia aloittaa käyttämään arjen eri tilanteissa. Ajan kanssa lapsi oppii viittomaan takaisin, kun hän on seurannut sinun esimerkkiäsi ja ymmärtänyt yhteyden käsien liikkeen ja puhutun sanan välillä.

 

MISTÄ ALOITAN?

Valitse ensimmäiseksi viittomaksi jokin lapselle tärkeä sana, joka motivoi häntä eli viittoma on sellainen, jota lapsi itse haluaa käyttää ja jonka avulla hän voi tehdä aloitteen.

Viittoman käyttö kannattaa aloittaa arkisten toimintojen keskellä, kuten ruokapöydän ääressä, vaippaa vaihtaessa tai leikin yhteydessä. Tällä tavalla lapsi oppii, että viittominen on luonnollinen kommunikointikeino.

Aluksi viittomien käyttö kannattaa rajata vain muutamaan sanaan. Viittomien määrää voi lisätä pikkuhiljaa, kun lapsi on oppinut viittoman käytön periaatteen.


"Vauvani oli noin 4 kuukautta, kun aloitin viittomaan hänelle “maito” aina ennen imetystä. Ei kestänyt kauan, kun hän selkeästi oppi viittoman ja sen nähdessään alkoi huitoa käsillä ja jaloilla innoissaan.”

 

HIDASTAAKO TUKIVIITTOMIEN KÄYTTÖ KIELELLISTÄ KEHITYSTÄ?


Ei, päinvastoin. Tukiviittomien käyttö edesauttaa kielellistä kehitystä, koska viittominen lisää keskittymistä myös puhuttuun sanaan. “Puheen kanava” on näin ollen jo auki ja voi helpottaa puhumisen aloittamista. Tukiviittomien käyttö myös laajentaa lapsen sanavarastoa ja tukee suomen kielen lauseenrakenteen oppimista. Viittomien käyttö myös edistää yleistä motoriikan kehitystä, sillä lapsi keskittyy tahdonalaiseen liikkeeseen viittoessaan.

 

 
2L9A2808.jpg